8 May 2019

ANSYS Semineri ve Workshop’u Düzenlendi

ANSYS programı ve tüm modülleri ile ilgili Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının katılımı ve “Fe-Tech İleri Mühendislik Araştırma ve Geliştirme San. Tic. A.Ş.” temsilcilerinin değerli sunumları ile eğitim semineri ve gerçek vaka çalışmaları üzerinden uygulamalı workshop gerçekleştirildi ve öğrencilerimize, mühendislik uygulamalarına çağdaş ve inovatif yaklaşım kazandırıldı.

ANSYS Progamı ve tüm modülleri, mühendislik uygulamalarında teknoloji tüm dünyada, simülasyon ve analiz sistemleri üzerine gelişmektedir ve bu anlamda tüm endüstriyel üretim ve tasarım proseslerinde, gerçek zamanlı uygulamalar öncesinde bilgisayar ve yazılım temelli tasarım, sümulasyon ve analizlerin gerçekleştirilmesinde evrensel olarak en çok kullanılan yazılımdır.