16 Ara 2020

TASARIM ST. VI SERBEST DEĞERLENDİRME HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

TASARIM ST VI SERBEST DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
Tasarım Stüdyosu VI serbest değerlendirme teslim tarihi 30 Aralık 2020 Çarşamba günüdür. Teslim 23:59’a kadar yapılabilecektir.
Uzaktan Eğitim Sistemine dahil Tasarım Stüdyosu VI (Diploma Projesi) dersi serbest değerlendirme koşulları;
– Serbest değerlendirme sürecinde öğrencinin aşağıdaki paftalarda belirlediği 3 adet net sorulmuş / belirli bir noktayı/hususu işaret eden soruya yanıt verilecektir. Vaziyet Planı – Kat Planları – Tipoloji
– Proje Raporu (1. – 2. ara jüri değerlendirilmesi kararları, jüriden alınan kritikler ve ilave edilen/değiştirilen kararların özet olarak açıklandığı rapordur.) Rapor A4 ebadında ve pdf formatında hazırlanmalıdır. Dosya okunur olmalı, çözünürlüğü yakınlaşma-uzaklaşma ile bozulmamalıdır.
– Çalışma 2 Adet A1 paftadan oluşacaktır. Pafta düzeni ekte verilmiştir. Pafta boyutları toplam 20 MB’ı aşmamalıdır. Çizim paftalarının formatı jpeg olmalıdır.
– 1.Paftada belirtilen boşluğa 2. Jüriye ait Vaziyet Planı yerleştirilecektir.
– 1.Paftanın kalan boşluğuna ve 2. Paftaya 2. Jüri sonrası çalışmanın geliştirilmiş hali yerleştirilecektir.
– Vaziyet Planında bina ve yapılandırılmış zemin kotları bulunmalıdır.
– Tasarım mutlaka tüm proje alanını içeren kesit ile birlikte sunulmalıdır.
– Çizimlerin altında çizgi ölçek ile ölçeğin belirtilmesi gerekmektedir.
– Paftaların okunabilmesi için kullanılan kalem kalınlıklarına ve ifade tekniklerine ve çözünürlüklerine dikkat edilmelidir.
– Paftalar üzerinde rapora atıf ile dikkati çekilmek istenen hususlar, sorular var ise numara/yazı/vb ifade tekniği ilave edilebilir.
– Gönderilecek dosyaların isimleri aşağıdaki örnekte olduğu gibi verilmelidir.
proje alanı_isimsoyad (şarköy_aliveli_1.jpeg, şarköy_aliveli_2.jpeg, vb)
Raporu sisteme yüklenmemiş öğrenci serbest değerlendirmeye alınmayacaktır. (Rapor ve paftalar tek bir zip dosyası haline getirilerek sisteme yüklenecektir.)
Not: Serbest Değerlendirmeye katılım öğrencinin isteğine bağlıdır.