17 May 2021

Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mimarlık Öğrencilerinin Staj Başvurularını Kabul Ediyor…

Mimarlık öğrencileri , “Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi” nin hazırladığı bir araştırma projesinde görev almak üzere, Staj I kapsamında kabul edilecektir.

Sınırlı sayıdaki öğrencinin kabul edileceği proje için İstanbul ve Eskişehir’de ikamet etmek veya belirtilen illere yakın olmak tercih sebebidir.

Araştırma Alanı, İstanbul / Tarlabaşı ve Eskişehir / Odunpazarı’dır. Staj süresince belirli günlerde araştırma alanında bulunulması gereği vardır. Diğer günlerde uzaktan çalışma modeli uygulanacaktır.

Başvuru, dilekçe ile Mimarlık Bölüm başkanlığına (mimarlik.gedik@gmail.com) 28 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılmalıdır.