22 May 2019

Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan AKİL, “Görsel İletişimde Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Sanat-Tasarım ve Yeni medya” Başlıklı Sunum Gerçekleştirdi

 T.C. Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde  2-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan “6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu”nda Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan AKİL;  “Görsel İletişimde Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Sanat-Tasarım ve Yeni medya” başlıklı Sunumu gerçekleştirdi. Uluslararası 200 Makalenin başvurduğu, yaklaşık 150’sinin jüri sistemi ile kabul edidiği Uluslararası etkinlik bildirileri  için “Bildiri Özeti Kitabı” da yayınlandı. Eylül 2019 ‘da da Makalelerin yer aldığı Sempozyum Kitabı yayınlanacaktır.