5 Kas 2020

Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan Akil “7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu”nda Sunumunu Gerçekleştirdi

21-23 Ekim 2020 tarihleri arasında T.C. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde  düzenlenen, “7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu” nun Prof. Dr. Hatice ÖZ PEKTAŞ’ın oturum başkanlığında  (Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU, Derya AYDOĞAN. Huri ÖZBAYRAM, Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLÜ, Özge AYDOĞAN, Prof. Dr. Hatice ÖZ PEKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan AKİL, Dr. Öğr. Üyesi Sadi Kerim DÜNDAR) gerçekleştirilen 15. oturumunda, İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan AKİL; “Dijital Çağda, Dijital Sanatlarda ve Resimde, Özgünlük Sorunsalı; Eser mi? Ürün mü?”  başlıklı bildiri ile katılarak sunumunu  gerçekleştirmiştir.