20 May 2022

Dr. Öğr. Üyesi Ressam Ruhcan AKİL’in de eseriyle yer aldığı sergi Açıldı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ  DR. ÖĞR. ÜYESİ RESSAM RUHCAN AKİL’İN DE ESERİYLE YER ALDIĞI ULUSLARARASI JÜRİLİ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KARMA SERGİSİ AÇILDI.