29 Mar 2022

DR. ÖĞR. ÜYESİ NİHAN YARMACI VE ÖĞR. GÖR. UĞUR LOKMAN’IN MAKALESİ YAYIMLANDI

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI ve Öğr. Gör. Uğur LOKMAN’ın “Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği” adlı makalesi Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisinde yayınlandı.

Makale için tıklayınız