29 Mar 2022

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI ve Dr. Öğr. Üyesi Ela Nazlı KÖZ MTCON’22 Konferansı’nda bildiri sunumu gerçekleştirmiştir.

Üniversitemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Nihan YARMACI ve Dr. Öğretim Üyesi Ela Nazlı KÖZ “Impression Management Strategies on Instagram: The Case of MasterChef and Şef Akademi” isimli bildirileri ile Antalya’da 24-27 Mart 20222 tarihleri arasında gerçekleşen MTCON’22 – Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı’na katılmışlardır