12 Nis 2021

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu”nda Bildirili Olarak Katıldı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’ nin planladığı “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı sempozyum 10-11 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 18 oturum/65 bildiri sunumu olarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırmacı ve katılımcılar “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde bildirilerini sunmuştur.

Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşin Şişman sempozyuma “Görsel ve Yazılı Arşivinden Bir Cumhuriyet Kadınına Bakış;  Servet Ayten Ekler Göyünç” başlıklı bildirisi ile katılmıştır. Bildiride; 1928-2018 yılları arasında yaşayan Kadıköy Kız Enstitüsü mezunu Ayten Göyünç’ün, basılmamış anıları, otobiyografisi, fotoğrafları ve görsel dokümanları çerçevesinde ortaya çıkarılan bilgiler, basılı kaynaklar tarafından da desteklenerek Erken Cumhuriyet Dönemi’nin toplumsal hayatı ve kadınların eğitimi konusu değerlendirilmiştir. 55 kişi tarafından çevrimiçi dinlenilen sunum soru cevap kısmı ile sona ermiştir.

Sempozyumun genel amacı, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınacağı bir tartışma platformu yaratmak ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamak; Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmak ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmaktır.