11 May 2022

Dr. Barış Yalınkılıç ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans öğrencisi Selim Uzun uluslararası kongrede sözlü bildiri sundu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Barış Yalınkılıç ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Selim Uzun tarafından hazırlanan “Farklı Marinasyon Uygulamalarının Sous-Vide Tekniği ile Pişirilen Bifteklerin Enstrümental Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkisi” başlıklı araştırma, 6-8 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Dr. Barış Yalınkılıç, an academic member of the Department of Gastronomy and Culinary Arts, and Selim Uzun, a graduate student in the Department of Gastronomy and Culinary Arts made an oral presentation with the research title of “The Effect of Different Marinating Applications on the Instrumental Textural Properties of the Steak Cooked with the Sous-Vide Technique” at the 3rd International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics held in Istanbul on 6-8 May, 2022.