4 Mar 2019

Toplumsal Cinsiyet ve Emek Konulu Panel Düzenlendi

Panel, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu’nun “Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Son Gelişmeler”, Acıbadem Üniversitesi sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. İnci User’in “Çalışan Kadın Sağlığı” ve İGÜN sosyoloji bölümü başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akdemir’in “Toplumsal Cinsiyet ve Duygusal Emek: Çağrı Merkezleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı sunumları ile gerçekleşti.