13 Mar 2019

Erkeklik Kuramları ve Erkekleri Dahil Etme Sorunsalı Konulu Konferans Verildi

UNİ 060 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi kapsamında Dr. Murat Bozok, “Erkeklik Kuramları ve Erkekleri Dahil Etme Sorunsalı” konulu bir konferans verdi.