26 Ağu 2019

KAGİMER, Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını Yeniden Düşünmek: Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Güncel Konular ve Yaklaşımlar Çalıştayına Katıldı

Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) “Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını Yeniden Düşünmek: Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Güncel Konular ve Yaklaşımlar Çalıştayı”na Katıldı

Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından Acıbadem Yerleşkesinde 22 Ağustos 2019 Perşembe günü “Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını Yeniden Düşünmek: Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Güncel Konular ve Yaklaşımlar Çalıştayı” düzenlendi.  Üç oturum halinde düzenlenen çalıştayın “Güncel Tartışmaları Anlamak için Tarihsel Perspektif” konulu ilk oturumda, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihinin Değerlendirilmesi” başlıklı bildirisini sundu. Merkez Müdür yardımcısı Doç. Dr. Tuna Uslu da Arş. Gör. Şeval Kayğusuz ile birlikte “Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Güncelliğini Kaybetmeyen Bir Konu Olarak Şiddet” başlıklı ikinci Oturumunda “Sporda Kadına Yönelik İstismar ve Taciz Olaylarının Değerlendirilmesi” konulu araştırmalarını katılımcılar ile paylaştılar.  “Cinsiyetlendirilmiş (GENDERED) Küresel Bağlamı Düşünmek” konulu Üçüncü Oturumun ardından gerçekleştirilen yuvarlak masa tartışması ile gelecek çalıştayın “ Polonya, Macaristan gibi Avrupa ülkelerinde “Toplumsal Cinsiyet” çalışmalarının küresel bağlamda değerlendirilmesi konulu uluslararası bir çalıştayın Mayıs ayında düzenlenmesi üzerine karar birliğine varılmıştır.