28 May 2018

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanımız Konferansa Katıldı

İİSBF Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil 23-25  Mayıs 2018 tarihleri arasında Euroasia Business and Economic Society’nin (EBES) The Global Labor Organization (ILO) ile birlikte Berlin’de düzenlediği konferansa katıldı.

“Energy Studies” oturumuna başkanlık yapan  Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil , Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi ile birlikte “Turkey’s Renewable Energy Policy ” başlıklı çalışmayı sundu.