17 Nis 2021

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ LİSE AKADEMİSİ SEMİNERİ-(Psikoloji)

16 Nisan Cuma 21:00’de

Lise son sınıfta öğrenim gören aday öğrencilerimize yönelik düzenlenen mini bölüm dersimizde, Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Yavuzer hocamız lise düzeyindeki öğrencilere uygun olarak “Psikolojide En Çok Bilinen Deneyler” konusunda bir ders sunmuştur. Bu bağlamda öğrencilere Bandura’nın sosyal öğrenme deneyi, Harlow’un bağlanma deneyi, Stanford hapishane deneyi, fare parkı deneyi ve seyirci etkisi deneyi anlatılmıştır. Yoğun ilgi gösterilen mini derse 150 aday öğrenci katılım göstermiştir.