1 Kas 2022

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özcan bildirisini sundu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Özcan, 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenen “Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Bağlamsal Düşüncenin Doğuşu (1850-1960)” adlı sempozyumda “Peyami Safa’nın Siyasal-Ahlaki Düşüncesinde Friedrich Nietzsche’nin Gölgesi” adlı bildirisini sundu.