9 May 2018

Çocuk, Suç ve Adalet Sistemi Paneli Gerçekleştirildi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Fulya Giray, STK Temsilcisi Alper Yalçın ve Avukat Cansu Şeker tarafından 18 Nisan 2018 tarihinde “Çocuk, Suç ve Adalet Sistemi” hakkında bir panel gerçekleştirilmiştir. Psikoloji ve çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin katılımının yoğun olduğu bu etkinlikte cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak kalmakta olan çocukların koşulları ve iyileştirme önerilerinin yanı sıra, 0-6 yaş grubunda anneleriyle birlikte cezaevinde kalmak zorunda kalan çocukların eğitim ve sağlık imkanlarına erişimi de tartışılmıştır. Katılım gösteren öğrenciler saha tecrübesi olan uzmanların kendilerine aktardıkları bilgilerin konu ile ilgili farkındalıklarını arttırdığını ve bakış açılarını değiştirdiğini ifade etmiştir.