20 Nis 2018

Çağrı Merkezi Çalışanı Kadınların İş Memnuniyeti ve Duygusal Emek Semineri Gerçekleştirildi

İİSB Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Akdemir “Çağrı Merkezi Çalışanı Kadınların İş Memnuniyeti ve Duygusal Emek” konulu bir seminer gerçekleştirdi. Yeni bin yılın fabrikaları olarak adlandırılan çağrı merkezlerinin, yoksulluğun kadınlaşması ve duygusal emek bağlamında ele alındığı seminerde anket ve odak grup görüşmelerine dayanan araştırma verileri ve bu verilere  göre çağrı merkezlerinde çalışan kadınların iş memnuniyeti ortanın altında olup memnuniyet çalışıyor olmaktan kaynaklanmakta olduğu konularına değinildi. Sosyal ve kültürel etkenler ile çalışma koşullarının zorlukları, kadınları ücretli bir işte çalışmanın getirdiği özgürleştirici etkiden mahrum bırakması da seminerin konuları arasında yer aldı. Türkiye’de kadın istihdamı %30’larda olmasında karşın, çağrı merkezlerinde bu ortalamanın %70 civarında olması da işlenen konular arasındaydı.