25 Nis 2018

1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi Konulu Seminer Gerçekleştirildi

1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Değişimlerin Şirket Grupları Üzerindeki Etkisi Semineri Gerçekleştirildi

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü bünyesinde, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Halit Sağlam’ın konuşmacı olarak katıldığı, “1980 sonrası Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Değişimlerin Şirket Grupları Üzerindeki Etkisi” konulu bir seminer gerçekleştirildi.  25 Nisan Çarşamba Günü B Blok Konferans salonunda gerçekleştirilen bu seminerde; 1980 sonrası Türkiye Ekonomisinde yaşanan değişimler neticesinde ortaya çıkan unsurların şirket grupları üzerindeki etkilerinin neler olduğu tartışılarak; gayri safi milli hâsıla, dış ticaret, dış borçlanma bağlamında da teorik bir değerlendirilmesi yapıldı.