24 Kas 2020

Mazeret Sınavlarına ve Ertelenen Sınavlara İlişkin Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz,

21-28 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen ara sınavlara mazereti sebebiyle giremeyen öğrencilerin, 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan mazeret sınavlarına katılabilmeleri için en geç ilgili sınavı takip eden 5 iş günü içerisinde fakülte sekreterliğine mazeretlerini içerir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların mail yoluyla yapılması da mümkündür.

23 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanan ancak teknik sorunlar nedeniyle ertelenen Vergi Hukuku sınavı 28 Kasım 2020 tarihinde 10.00-11.30 saatleri arasında; Ekonomi sınavı ise 28 Kasım 2020 tarihinde 12.00-12.40 saatleri arasında gerçekleşecektir. Ertelenen sınavlara dersi alan tüm öğrencilerin katılması zorunlu olup, 23 Kasım 2020 tarihli sınavların hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı