9 Tem 2021

İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin “Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution” Dersindeki Üstün Başarısı

İstanbul Gedik Üniversitesi’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, değerli hoca Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çekiç tarafından, yabancı uyruklu öğrenciler için “Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revoulution” adıyla İngilizce ve senkron olarak verilmektedir. Öğrenciler, Türkiye’de ilk ve tek olan bu uygulamaya büyük ilgi göstermiş ve son derece başarılı olmuşlardır. Dersin final sınavında sorulan “If you take into consideration your countries, which three of Kemalist reforms  would be unavodable and why?” (Kendi ülkelerinizi dikkate alırsanız, Atatürk’ün hangi üç ilkesi kaçınılmazdır ve niçin?) sorusuna, çoğu Afrika ve Arap ülkelerinden gelen öğrencilerden verdiği cevaplar, Atatürk’ün özellikle Laiklik ve Milliyetçilik ilkesini ne kadar doğru anladıkları ve özümsediklerini ortaya koymuştur. Öğrencilerimizden adları yazılı olanların açıklamaları, her yönü ile takdire şayan bulunarak, paylaşılması gereği duyulmuştur. Yabancı öğrencilerin bu çalışması gurur verici olup, örnek niteliktedir.