5 Nis 2019

EMPERYALİZM VE ERMENİ POLİTİKASI KONFERANSI

İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Emperyalizm ve Ermeni Politikası” isimli konferans 04 Nisan Perşembe günü Hilton Bosphorus’ta gerçekleştirilmiştir.

Konferans İHUAM Müdürümüz Prof. Dr. Berin Ergin, Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Utlu ve Mütevelli Heyet Başkanımız Hülya Gedik’in açılış konuşmalarıyla başladı. Dr. Orhan Çekiç’in konuşmasıyla devam eden ilk oturum, Uludağ Üniversitesi İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Prof.Dr. Barış Özdal’ın konuşmasının ardından sona erdi.

Konferansımızın “Zorunlu Göçe ‘Tehcire’ Giden Yolda Emperyalistler” başlıklı ikinci oturumu ile devam etti. Uludağ Üniversitesi İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Barış Özdal moderatörlüğünde yürütülen oturumda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Adnan Şişman “Eğitim Alanında Emperyalistlerin Ermeni Politikası” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Adnan Şişman moderatörlüğünde başlayan üçüncü oturumumuz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi Doç.Dr. Barış Doster’in konuşmasıyla başladı. Üçüncü oturum, Dr. Orhan Çekiç’in “Soykırım Nedir? Tehcir (Zorunlu Göç) Kararı Gerekçesi ve Uluslararası Yargı Kurumlarının Görüşü, Neden Türkler Soykırımla Mahkum Edilemiyor?” başlıklı konuşmasının ardından sona erdi.

Konferansımızın son oturumunun moderatörlüğü İHUAM Müdürümüz Prof. Dr. Berin Ergin tarafından gerçekleştirildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Verdiği Perinçek Kararlarının Türkiye’ye Kazandırdığı Mevziler” adlı konuşmasını tamamlamasının ardından konuklarımız sorularını yöneltti. Konuşmacılarımız tarafından soruların cevaplandırılmasıyla konferans sona erdi.