8 Mar 2021

4 Mart Dünya Cinsel İstismarla Mücadele Günü Etkinliği Yoğun İlgi İle İzlendi

Hukuk Alemi Platformu ev sahipliğinde ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliği ile 4 Mart Dünya Cinsel İstismarla Mücadele Günü etkinliği Youtube canlı yayını üzerinden gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Arıkan, İstanbul Gedik Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez ve Av. Begüm Gürel’in konuşmacı olduğu etkinlikte, moderatörlüğü Ar. Gör. Elif Naz Arıkan Çiftçi yaptı.  Etkinlik hukukçular, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte ilk konuşmacı olarak Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez Türk Ceza Kanunu Kapsamında Cinsel İstismar Suçuna ilişkin düzenlemelere ve uygulamada yüksek yargı mercilerinin konuyu nasıl değerlendirdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.  Prof. Dr. Nevzat Alkan ise cinsel saldırılarda adli tıp yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirdiği konuşmasında özellikle cinsel saldırılar sonucu oluşan gebelik vakalarında uygulamada karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara çözüm önerilerini değerlendirdi. Psikolojik boyutu ile cinsel istismar vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Zehra Arıkan, cinsel istismar mağdurluğunun psikiyatrik etkilerini ve bu suçun mağdurlarına nasıl yaklaşılması gerektiğini detayları ile ele aldı. Av. Begüm Gürel ise cinsel istismarın uygulamadaki hukuki boyutuna ilişkin konuşmasında cinsel istismarın çocuk mağdurları açısından uygulamadaki hukuki sürecin detaylarını paylaştı ve cinsel istismar suçuna yönelik olarak dünyada tartışılan cezaları, eğitim açısından cinsel istismar ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri ve benimsenmesi gereken politikaları değerlendirdi.

Etkinliğin tartışma bölümünde öğrencilerden gelen ve canlı yayına katılan dinleyicilerden gelen sorular ile cinsel istismar konusuna ilişkin birçok güncel konu detayları ile ele alındı. Tartışma kapsamında özellikle, Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan düzenlemelerdeki eksiklikler, uygulamadaki problemler, cinsel istismar ile mücadelede bireyleşmenin, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin önemi, medyanın ve internet ortamlarının cinsel istismar vakaları üzerindeki etkisi gibi birçok konu interaktif bir şekilde tartışıldı.