14 Oca 2020

20. Kuruluş Yıldönümünde Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) ve Yabancı Gemi Sicilleri

20. Kuruluş Yıldönümünde

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ (TUGS)

VE YABANCI GEMİ SİCİLLERİ

Konulu Sempozyum Hakkında Bilgi Notu

 

Deniz ticareti alanında, gemilerin sicile kaydı için yaygın bir şekilde Panama, Liberya, Malta, Marshall Adaları gibi “elverişli bayrak” devletleri tercih edilmektedir, çünkü bu devletlerde gemilerin işletilmesinden elde edilen gelirlere son derece düşük vergiler uygulanmakta, sosyal güvenlik alanında kolaylıklar sağlanmakta ve diğer bazı mali teşvikler verilmektedir. Bu sebeple, malikleri Türk olan gemiler de bu devletlerde tescil edilmekte ve bu devletlerin bayraklarını taşımaktadır. Bu gelişmenin önüne geçebilmek amacıyla 16/12/1999 tarihli Kanun uyarınca “Türk Uluslararası Gemi Sicili” (TUGS) kurulmuştur. İkinci bir sicil olarak kurulan TUGS’a kaydedilen gemilere ve bu gemilerin maliklerine çeşitli vergisel ve başka mali ayrıcalıklar tanınmıştır. TUGS’a kaydedilen gemilere de Türk Bayrağı çekme hakkı tanınmıştır. 16/12/2019 tarihinde TUGS Kanunu’nun kabul edilmesinin 20. yıldönümü yaşanmıştır. Bu vesilesiyle bir Sempozyum düzenlenerek, TUGS’un kuruluşunun hatırlanması ve kutlanması amaçlanmıştır.

Sempozyumun ilk oturumunda gemilerin bayrak çekmesine ilişkin milletlerarası kurallar ve elverişli bayrak sicillerinin ortaya çıkış sebepleri tanıtılmıştır. Ardından, Türkiye’de temsilcilikleri bulunan Panama, Liberya, Malta ve Marshall Adaları sicillerinden konuşmacılar, sundukları avantajlar ve teşvikler hakkında bilgi vermiştir. Bunun üzerine, TUGS’un kurulmasına ilişkin sebepler ve teşkilat, TUGS’un bağlı bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı tarafından açıklanmıştır. Ardından yapılan iki sunumda, TUGS’un tâbi olduğu hukuksal ilkeler ve TUGS’a kayıtlı gemilerin rehnedilmesi ele alınmıştır. Dördüncü oturumda TUGS’un sağladığı mali hükümler incelendikten sonra, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı tarafından TUGS’un rekabet gücünü arttıracak çözümler hakkında bir sunum yapılmıştır. Son olarak bir panel çerçevesinde, TUGS’un daha da yaygınlaştırılması için alınabilecek önlemler değerlendirilmiş ve misafirlerden gelen sorular yanıtlanmıştır.

Sempozyum, son derece kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmiştir.