2 Kas 2015

Yrd. Doç. Dr. Özden Aslan Çataltepe – NaNoNG 2015

Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özden Aslan Çataltepe, 29-31 Ekim  tarihlerinde düzenlenen 2nd International Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation (NaNoNG) 2015 konferansına “Schwarzian Derivative of Chaotic Transitions in Superconductors” ve “Electronic Properties of Mercury Cuprate at Non-Superconducting State” adlı bildirilerle katılmıştır. İlgili çalışmalarda nano boyutta süperiletken özellikler sergileyen Hg-bazlı bakır oksit katmanlı süperiletken numunelerde kuantum kütle çekim kuvveti incelenmiş olup, malzemenin belirli frekanslara duyarlı meta malzeme özelliğine sahip olduğu ispatlanmıştır.