6 Haz 2016

Yrd. Doç. Dr. Deniz Ilgaz’ın Makalesi Yayımlandı

KÜRESEL YÖNETİŞİM, GÜVENLİK VE AKTÖRLER:  70. YILINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz ILGAZ’ın “On Balance Assay Scales: Security Versus Threats Resolved in a World Peace Treaty Under the Auspices of the United Nations” (189 – 207) başlıklı makalesi, Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM (Global Governance, Security and Actors: UN at 70) başlıklı kitapta TASAM Yayınları, Uluslararası İlişkiler Serisi’nden yayımlandı. Dr. Ilgaz, dünya barışının sağlanması için kuramlar geliştirmiş olan geçmişteki ve bugünkü filozofların ve düşünürlerin barış ve savaş üzerine önerilerini göz önüne alarak, liberal ve normatif bir bakış açısı benimseyerek bir Dünya Barış Konferansı ve Sözleşmesi’ne doğru Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında acilen gidilebileceğine işaret etmektedir.