16 Haz 2016

Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünver Noi’nin Kitabı Brookings Institution’da

“Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR, Transatlantik İlişkileri Merkezi Kıdemli Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Aylin Ünver Noi’nin, Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR Akdeniz Havzası İnsiyatifi Direktörü Dr. Sasha Toperich ile beraber editörlüğünü yaptığı “Challenges of Democracy in the European Union and Its Neighbors” (Avrupa Birliği ve Komşularındaki Demokrasi Sorunları) adlı kitapları Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR tarafından Mayıs 2016’da basılmıştır.  Kitapta Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’ne komşu olan ülkelerdeki demokraside yaşanılan sorunları, Avrupa Birliği’nin dış politikası, genişleme politikaları ve Avrupa Birliği’nin Komşuluk Politikası ele alınarak detaylı bir şekilde incelenmektedir. Kitabın tanıtımı 4 Mayıs 2016 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR Washington DC ‘de ve 23 Mayıs 2016 tarihinde Centre for European Policy Studies (CEPS) Brüksel’de yapılmıştır. Günümüzün en tartışılan ve önemli gündem konularından biri olan demokrasi konusuna değinen kitap,  Brookings Institution tarafından satılmaktadır.”

http://www.brookings.edu/research/books/2016/challenges-of-democracy-in-the-european-union-and-its-neighbors