444 5 438     info@gedik.edu.tr

30 May 2016

Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünver Noi’nin Brüksel’deki Kitap Lansmanı

Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve Dr. Sasha Toperich’in  Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR tarafından basılan kitapları “Challenges of Democracy in the European Union and Its Neighbors”  ikinci lansmanını 23 Mayıs 2016 tarihinde Brüksel’de bulunan Centre for European Policy Studies (CEPS)’de yapılmıştır. Oldukça büyük talep gören kitap lansmanına 100’ün üzerinde kişinin katılımı gerçekleşmiştir.

Moderatörlüğünü CEPS’den Dr. Hrant Kostanyan’ın yaptığı panelde  Belçika Royal Akademi Üyesi ve IEE-ULB eski Başkanı, Prof. Dr. Mario Telo,  Gedik üniversitesi AB Uygulama ve araştırma Merkezi Müdürü ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR non-resident fellow, Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR Mediterranean Basin Initiative Direktörü, Dr. Sasha Toperich kitapta yer alan bölümleri ile ilgili Avrupa Birliği üye devletleri ve komşularındaki demokrasi sorunlarını tartışmışlardır.

İlgili linkler:

https://www.ceps.eu/events/challenges-democracy-european-union-and-its-neighbouring-countries

https://ukraine-office.eu/en/challenges-of-democracy-in-the-european-union-and-its-neighbours