17 Mar 2017

Yön Veren Düşünürler Başlıklı Panel Düzenlendi

Avrupa Siyasal Düşüncesine Yön Veren Düşünürler: John Stuart Mill Başlıklı Panel Düzenlendi

İstanbul Gedik Üniversitesi, Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 16 Mart 2017 tarihinde  İstanbul Gedik Üniversitesi D Blok Doktora Salonu’nda  “Avrupa Siyasal Düşüncesine Yön Veren Düşünürler: John Stuart Mill” başlıklı bir panel düzenledi.

Basın, ifade, internet ve örgütlenme özgürlüğü gibi sivil özgürlüklerin küresel düzeyde erozyona uğradığı ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada aşırı sağcı popülist partilerin yükselişe geçtiği  bir dönemde Avrupa’daki liberal özgürlükçü düşünce geleneğinin önemini hatırlatmayı amaçlamış olan panelin moderatörlüğünü İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Tuba Eldem üstlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Çağla, Gazeteci ve Şair Pelin Batu ve İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özcan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, öncelikle Cengiz Çağla John Stuart Mill’in faydacılık, siyasal liberalizm ve temsili demokrasi üzerine düşüncelerini irdeleyerek konuya dair kuramsal bir çerçeve çizdi. Daha sonra gazeteci Pelin Batu, Mill’in ‘Özgürlük Üzerine’ adlı eseri çerçevesinde basın ve ifade özgürlüğü temalarına değindi. Mill’in ‘Kadınların Köleleştirilmesi’ adlı eserini Türkçeye çeviren Ahmet Özcan ise Mill’in cinsiyet ayrımcılığı ve bir cinsiyetin diğerine olan bağımlılığıns ilişkin düşüncelerini aktardı. Soru ve cevap bölümüyle sonlandırılan panel öğrenciler ve öğretim üyelerinden yoğun ilgi gördü.