21 Şub 2017

YDYO Müdürü Türkan Gök British Council Etkinliğinde

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Türkan Gök ,British Council ve Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘İşveren, Mezun ve Akademisyen Gözüyle İngilizce, Mesleki Beceri ve İstihdam‘ konulu etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, British Council ve TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) tarafından yapılan “Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarındaki  İngilizce Eğitimi” konulu araştırma sonuçlarının tartışıldığı üniversite ve işveren temsilcilerinin katıldığı panelde, mezunların iş hayatındaki dil yeterlikleri ve becerileri hakkında görüşler dile getirildi.

Üniversite temsilcisi rektörler, “Yabancı Dilde Eğitimde”, öğrencilerin dil yeterlikleri konusunda sorunlar yaşanmakla beraber mezunların mesleki dil becerilerini geliştirdiğini ifade ettiler.

İşveren temsilcileri ise İstihdamını sağladıkları mezunların mesleki ve yabancı  dil yeterliklerinin istenilen düzeyde olmadığını ve bu sorunun iş dünyası ve üniversitelerin ortak bazı çalışmalar yaparak aşılabileceğini belirttiler.   Panelde, kariyerlerinde yükselmek isteyen bireylerin  mesleklerinin gerektirdiği yabancı dili mutlaka etkin bir şekilde kullanmaları gerektiği vurgulandı  ve yapılan araştırmalarda iş hayatında kullanılan en yaygın dilin İngilizce olduğu belirtildi.