9 May 2022

ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN 6-8 MAYIS’ DA ULUSLARARASI KONGRELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6-8 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz “3. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar” ve “3. Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik” kongrelerimiz akademik tartışmaların ve sunumların yapıldığı bir ortamda yüz-yüze ve online olarak gerçekleştirilmiştir. Kongrelerimizde 212 Türkiye’den ve 257 Yurt dışından olmak üzere toplam 469 bildiri 40 farklı ülke araştırmacıları tarafından sunulmuştur. Ülkemizdeki yüksek öğretim kurumlarının çoğunluğundan araştırmacılar kongrelerimize bildiri gönderilmiştir. Kongrelerimizde Doçentlik ve Akademik teşvik kriterleri sağlanmıştır. Kongrelerimize olağanüstü bir ilgi gösterilmiş, bu ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduk.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayip ERDOĞAN’dan 2017 yılında “Cumhurbaşkanlığı Bilim Ödülünü” alan Gülbanu KOSIMOVA Abai Kazakh National Pedagogical University’den kongremize katılarak bildirisini üniversitemizde yüz yüze sunması da bizi ayrıca onurlandırmıştır.

Yine bu kongremize “Uzbekistan Academy of Sciences Termez State University”den katılan bilim insanları üniversitelerinin rektörünün imzaladığı “İş Birliği Protokolü”nü üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nihat AKKUŞ’a sunmuşlardır.

Bunlar bizim ne kadar özenle çalıştığımızın, akademik kurallara ne denli uyduğumuzun ve bilimsel içerikli kongreler düzenlediğimizin göstergeleri olmuştur. Kongrelerimize ilgi göstererek bildirileri ile akademik dünyaya katkılarda bulunan çok değerli araştırmacılara İstanbul Gedik Üniversitesi olarak teşekkür ederiz.

                                                                                                          Prof. Dr. Osman Erkmen

                                                                                                          Kongre Başkanı