7 May 2019

Üniversitemiz, Fırsat Eşitliği Sertifikası’nı (Fem) Aldı

Kadın İstihdamını teşvik etmek için KAGİDER liderliğinde Dünya Bankası teknik desteği PricewaterhouseCoopers ve EY İşbirliği ile geliştirilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası, 3 Mayıs Cuma günü Gedik Meslek Yüksekokulumuzda düzenlenen  tören ile Mütevelli Heyet Başkanımız Hülya Gedik ve Rektörümüz Prof. Zafer Utlu’ya takdim edildi. Bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra Fırsat Eşitliği Sertifikasına hak kazanan kurumlar, yapıları, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş olmaktadır.

Törenin açılışında konuşma yapan Hülya Gedik, kurucumuz Halil Kaya Gedik’in “Çalışma hayatında eşitlik felsefesine inanan” bir insan olarak yönetim kurulu başkanlığını hayatta iken kendisine bıraktığını, şirketlerde kadın çalışanları her zaman desteklediğini ve bu bakış açısının bir kurumsal kültüre dönüştüğünü belirterek değerlendirmeden başarı ile çıkan üniversitenin aldığı sertifikanın hak edilmiş bir başarı olduğunu” belirtti. KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu ise, Üniversitemizin bu sertifika ile “Yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdünü, işe alım ve seçmede fırsat eşitliğini, eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik uygulamalarını” önemsediğinin altını çizdi ve  “Çalışmayı tamamlayan 30 firma arasında ilk üniversite olmanızdan dolayı kutluyoruz” diyerek sertifikayı takdim etti.

Üniversitemiz Kadın ve Toplumsal Cinsiyet ile Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından sürdürülen çalışmada emeği geçen Doç. Dr. Tuna Uslu, Genel Sekreter Vekili Gülperen Kordel, Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Deniz Ünan Göktan, Dr. Öğrt. Üyesi Ayşegül Akdemir’e teşekkür belgeleri verildi.

Törenin ikinci kısmında “Çalışma Hayatında Eşitlik Söyleşi” gerçekleştirildi. Gazeteci Hande Demirel’in moderatörlüğünde “Evrensel insan hakları anlayışıyla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet ve davranış değişikliği yaratmayı” hedefleyen YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu, dernekleri ile birlikte yürüttükleri çalışmaları anlatarak cinsiyet eşitliği kültürünün kurumsallaşması konusuna vurgu yaptılar. Akademik ve idari kadrolarımız ile öğrencilerimizin katılım gösterdiği tören çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.