31 May 2012

Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği ve Toplum Paneli

“Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Ve Toplum: Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Hukuk, Sanayi, Ticaret Ve Finans Sektöründe Yansımalar” isimli panelin ilki 31 Mayıs 2012 tarihinde Gedik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 31 Mayıs 2012 tarihinde Pendik yerleşkesi konferans salonunda, Gedik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nihat Akkuş’un açılış konuşması ile başlayan panele öğretim üyeleri, diplomat ve avukatlar iştirak etti.

Panelin açılışında Avrupa Birliği uzmanlarından Dr. Can Baydarol ve eski büyükelçi aynı zamanda Öğr. Gör. Olan İstemi Parman “Avrupa Birliği’nin Ekonomik Yapısı Ve Dünya Ticaret Örgütü’nün Planlamaları”ndan bahsettiler.

Gedik Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Sayın Prof. Dr. Mete Doğruer’in başkanlığında ilk oturum yapıldı. AB Hukuku Komisyonu Eş Başkanı Olan Avukat Lütfu Ertuğrul Yeşilaltay’ın “Avrupa Birliği’nin Oluşumu” ve yine eş başkan olan avukat Cem Murat Sofuoğlu’nun “Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri” başlıklı konuşmalarının ardından AB Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sevgi Çelik “AB–Türkiye İlişkilerinde Tarihsel Süreç” hakkında konuştu. Bu oturumda son olarak Gedik Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası Tic. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil “AB’de Bölgesel Kalkınma Politikaları Ve Türkiye’ye Yansımaları” başlıklı konuşmasını sundu.

2. Oturumun Başkanı Gedik Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekan Yardımcısı Ve Uluslararası İlişkiler Böl. Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaya’nın Yaptığı Konuşma Ardından avukatlar Şevket Güney Bigat, Haydar Aksoy, Tuğçe Kaboğlu, AB Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeleri olan Av. Seyhan Akşen Paksoy ve Av. Emre Nişli’nin yaptığı “AB’de Tarım Ve Balıkçılık” ve “Uluslararası Ticaret-Altın Ticareti” konuşmalarının ardından “AB Uyum Sürecindeki Hukuk, Sanayi, Ticaret Ve Finans Sektörlerine Yansımaları” konuları ele alınarak geniş kapsamlı bir ortak çalışma ve akşam yemeği gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Tuna Uslu tarafından düzenlenen panelin yürütme sürecinde Girişimcilik Kulübü ve Gedik Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri de görev aldı.