19 Nis 2018

Uluslararası Spor Günü Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

İstanbul Gedik Üniversitesi’nde 6 Nisan Barış ve Kalkınma için Uluslararası Spor Günü Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

UNESCO’nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki 192. Yürütme Kurulu’nun oturumunda aldığı karara istinaden 6 Nisan tarihi «Uluslararası Spor ve Fiziksel Aktivite Günü» olarak kabul edilmiştir. Bu kararı takiben, Birleşmiş Milletler’in 23 Ağustos 2013 tarihinde icra edilen 67. Genel Kurulu’nda 6 Nisan tarihi  «Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü» olarak ilan edilmiştir. Bu kararın amacı, sporun büyümeye, insan haklarına, sosyal g

östergelerdeki iyileşmeye, toplumsal yaşama ve sürdürülebilir bir dünyaya sağladığı olumlu katkıyı vurgulamaktır. İktisadi gelişimden ziyade insani gelişim amaçlı proje ve etkinlikleri merkeze alan bu kalkınma anlayışı İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin sürdürdüğü proje ve etkinliklerin de hareket noktasını oluşturmaktadır.

Bu anlayış çerçevesinde Üniversitenin Kartal Yerleşkesinde 6 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen Spor Yoluyla Gelişim Toplantısında; sporun çocukların eğitimine ve gelişimine, bireylerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik güçlenmesine, sosyal ve kültürel iyileşmeye, bölgesel kalkınmaya doğrudan ve dolaylı aracılık etkileri tartışıldı ve belirlenen bu eksende çalışmalarını sürdüren kurumlar projelerinden bahsetti. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Özer ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuna Uslu tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan ilk oturum, Spor Yoluyla Gelişim kavramının teorik bir çerçeve üzerinden ve günümüz spor endüstrisine eleştirel bir bakış açısıyla Selçuk Açıkgöz’ün konuşması ile devam etti.

Yuvarlak masa toplantısı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu’nun moderatörlüğünde sürdürüldü. Toplantı, BOMOVU (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı)’dan Nil Delahaye ve Burcu Ayan’ınnin projeyi bu hareketi ve bu hareketiprojelerini tanıtması ile devam etti. Ardından İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 2017 yılından itibaren sürdürülen, Suriyeli mülteci çocuklarla Türk çocukların spor yoluyla kaynaşmasını sağlayan Futbol Kardeşliği Projesi, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Esen tarafından sunuldu. BUFAM proje koordinatörü Gizem Duyan ise İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen; İstanbul Gedik Üniversitesinin, Pendik Belediyesi ve Pendik Kaymakamlığının 2013 yılından itibaren yürüttüğü, 200 özel gereksinimli çocuğun akranları ile birlikte fiziksel aktiviteye katılmalarını sağlayarak hareket becerilerinin ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişimini desteklemesini amaçlayan Bütünleşik Fiziksel Aktivite ve Yaşam Merkezinin sunumunu gerçekleştirdi.

Pendik Belediyesi Proje Koordinasyon biriminden toplantıya katılan Sümeyye Topal, Engelsiz Atölye ve diğer projelerden bahsetti ve dönemin ihtiyacı ne ise, BM politikaları, İstanbul bölge planlarına bakıp ve ihtiyaca göre ilçede projeler düzenlendiğini anlattı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından Şefkat Eli ve Oyunlarla Gelişiyoruz isimli projeler tanıtıldı ve Belediyenin desteklediği, Spor Yoluyla Gelişim temasını içerisinde barındıran bir yapı olduğundan bahsedildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan U17 Kadın Milli Takım Teknik Sorumlusu Necla Güngör Kırağası futbolun fırsat eşitliği sağlanmasında aracı rolünden bahsetti.

Sunumlardan sonra toplantı karşılıklı konuşmalar şeklinde devam etti. Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sultanbeyli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sultanbeyli Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi, Çayırova Spor Kulübü, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) gibi kurumlardan katılan temsilcilerin, çeşitli kurumlarda görev alan beden eğitimi öğretmenleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, antrenörler ve akademisyenlerin degörüş ve fikirlerini sunduğu toplantıda sporun çocuklar, kadınlar, mülteciler gibi dezavantajlı grupların üzerinde nasıl bir etki bıraktığı, kurumların nasıl düzenlemelere gitmesi gerektiği ve Spor Yoluyla Gelişim kavramının toplumsal gelişime katkısı üzerine tartışıldı. WALD Türkiye Direktörü Hülya Alper İstanbul’da kadın ve çocuklara yönelik sürdürdükleri projelerden bahsederek çalışmalardaki ortak paydaları ortaya koydu.

Toplantı bütün kurum ve kuruluşların birlikte neler yapabileceği, ortak projelerin nasıl geliştirilebileceği konusunda konuşmalarla tamamlandı.