22 Nis 2022

Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansına Katılım Sağlandı.

1915 Olayları hakkında kamuoyunda yaratılmaya çalışılan tek taraflı olumsuz algının derinleşmesinin önüne geçilmesi ve gerçeklerin etkin şekilde anlatılması amacına yönelik olarak 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara’da İletişim Başkanlığı binası Konferans Salonunda gerçekleşen Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı’na İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN ve Hukuk Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Orhan ÇEKİÇ görevli olarak katıldılar.

Konferans Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol ÇETİN’in konuşması, Kazım Karabekir Vakfı Kurucusu Timsal KARABEKİR’in video mesajı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN’un konuşmaları ile açılmıştır. Bu konuşmalarda tarihin ve hiçbir politikanın yalan üzerine inşa edilemeyeceği vurgulanarak, bu konferansın gerçeğe dayanan adil bir hafıza siyaseti yürütmeye yönelik çağrının dünya kamuoyuna duyurulması ve medya üzerinden geniş kitlelerle paylaşılması amacını gütmekte olduğu ifade edilmiştir.

Konferans Sabah ve öğleden sonra yapılan 3 oturum halinde gerçekleştirilmiştir.

I. Oturumda “Siyasi Saiklerle Tarihin Araçsallaştırılması: 1915 Olaylarına İlişkin İddiaların Ortaya Çıkışı ve Uluslararasılaşması”, öğleden sonra yapılan II. Oturumda “Ermeni Sevk ve İskân Kanunu Sürecinin Değerlendirilmesi”, III. Oturumda da “Uluslararası Hukuk Bağlamında 1915 Olayları” ele alınmıştır.

Konferansın 1915 olaylarının tarihsel arka planı, hukukî boyutu ve günümüze yansımalarının dünya kamuoyuyla paylaşılmasında önemli bir imkân olduğu, Ermenilerin kurguladıkları öznel anlatıyı temel alan yaklaşımların ve tarihin yağmalanmasının önüne geçmesine katkı sağlayacağı, hakikati ortaya koymak adına tüm paydaşlarla sürdürülen yakın ve verimli işbirliğinin 1915 Olayları Uluslararası Konferansı’nın bir gelenek haline gelmesine ve kurumsallaşmasına da vesile olacağı vurgulanmıştır.

İletişim Başkanlığının çıkardığı en son yayınlardan temin edilen 8 adet kitap Kartal kütüphanemize getirilmiştir..