1 Şub 2018

Ulusal Ajanstan BUFAM’a Ziyaret

Üniversitemizin geçtiğimiz yaz yapmış olduğu Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyon başvurusu nedeniyle Ulusal ajans yetkilisi tarafından 01.02.2018 tarihinde “Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi” ne (BUFAM) inceleme ziyareti düzenlendi. Ulusal Ajans yetkilisi Sayın Bilal Balcı tarafından gerçekleştirilen ziyarette BUFAM Akreditasyon kriterleri yönünden değerlendirildi. Sayın Balcı, özel sporcuların antrenmanlarını izleyerek ve ailelerle görüşerek proje hakkında bilgi aldı. Mart ayında başvuru sonucunun bildirileceğine ilişkin bilgi vererek BUFAM ziyaretini tamamladı. Ulusal ajans tarafından akredite olduğu takdirde BUFAM, Avrupa ülkelerinden gençlerin gönüllü katılımı ile uluslararasılaşma yönünde önemli bir adım atmış olacaktır. Üniversitemiz öğrencileri de Avrupa ülkelerinde sosyal içerikli projelerde çalışmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Avrupa Gönüllü Hizmetleri Nedir?
Bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde katılımı sağlayan temel düzeyde dil eğitimini (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlere açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.