31 Mar 2017

Toplumsal Hayatta Kadın Konulu Sergi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersi kapsamında “Toplumsal Hayatta Kadın” konulu bir poster-sunum sergisi açmışlardır. Sunumda yer alan fotoğraf, illüstrasyon ve tasarımların kendileri tarafından hazırlanan öğrenciler, çalışmalarında aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, ekonomide kadın gücü, dinler tarihinde kadın, istatistiklerde kadın gibi temalara çalışmalarında yer vermişlerdir. Dersin öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşin Şişman tarafından açılış sunumunun yapıldığı sergiye, üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Şişman, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ruhcan Akil birer konuşma yaparak öğrencilerin göstermiş olduğu farkındalık konusunda memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.