22 Ara 2017

Spor Yoluyla Gelişim Panel ve Çalıştayı Düzenlendi

SPOR YOLUYLA GELİŞİM: FARKLI GRUPLAR İÇİN ALTERNATİF UYGULAMALAR VE EĞİTİM SAHALARI PANEL VE ÇALIŞTAYI

Türkiye Cumhuriyeti, “Devlet, her yaştaki vatandaşının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur.” şeklinde bir misyonu anayasasında üstlenmiştir. 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu çerçevede spor politikalarındaki vizyon “herkes için spor anlayışı çerçevesinde tüm vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, spor yoluyla bireyin ve toplumun refahı ve sosyoekonomik düzeylerinin geliştirilmesi, yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilerek üst düzeyde sporcu olarak yetiştirilmesi ve desteklenmesi, amatör branşlara gerekli ve yeterli desteğin verilmesi yoluyla sporda mükemmellik ve katılımı teşvik edip ödüllendirecek dinamik ve yenilikçi bir kültür oluşturarak Türkiye’nin dünyada önde gelen bir spor ülkesi haline gelmesini sağlamaktır.” şeklindedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı da 2013 yılında aldığı bir kararla 6 Nisan gününü “Gelişim ve Barış için Uluslararası Spor Günü” olarak ilan etmiş, 2014 yılında spor yoluyla gelişim kavramını “sporun eğitim, sağlık, kalkınma ve barışın geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılması” şeklinde tanımlamışlardır. Bugün bu çerçeve ışığında, spor yoluyla gelişimdeki amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, yol planının çizilmesi gerekmektedir.

Buradan hareketle İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi ve Spor Bilimleri Fakültesi kendi bünyelerinde sürdürdükleri bir proje kapsamında “Herkes İçin Sporun Toplumsal Gelişimdeki Aracılık Rolü”nü ve ülkemizde yapılan “Spor Yoluyla Gelişim Uygulama ve Örnekleri”ni masaya yatırmaktadır. Bu amaçla 22 Aralık 2017 tarihinde farklı gruplar için alternatif uygulamaların ve eğitim sahalarının tartışılacağı bir panel, sergi ve çalıştay düzenlenmektedir. Bu etkinlikte ve devam eden araştırma süreci sonucunda, konunun paydaşı, kendi alanlarında uzman ve yetkili, değerli katılımcıların görüş ve katkıları ile, bir araştırma raporu hazırlanacak ve 6 Nisan 2018 tarihinde bu rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır.