23 Mar 2018

Sembolizm Ele Alındı

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Hakan Duman, Fakülte Seminerleri kapsamında “Sembol Dili” adlı bir seminer verdi. 23 Mart 18 Cuma günü Doktora Toplantı salonunda  gerçekleştirilen seminerde insanın irrasyonel tarafı ve etkileri, uyku ve uyanıklık arasındaki bilinç farklılıkları üzerinden sembolizm konusu ele alındı. Rüyalar, mitoslar ve masallar üzerinden sembol dilinin özellikleri konuşuldu. Sembol türleri üzerine duruldu. Ruh ve beden ilişkisine bakılarak bedenin iç dünyayı nasıl sembolize ettiği ele alındı. Mitoslarda, rüyalarda görülen sembolik öğelerin neleri işaret edebileceği konusu konuşuldu.