12 Mar 2019

Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi (JHSS) Yayımlandı

Sağlık ve Spor Bilimlerinde özgün araştırma ve derlemeleri yayımlayarak alana katkı sağlamak, disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek amacıyla yayın hayatına başlayan Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi / Journal of Health and Sport Sciences (JHSS)’in 1. Cildi yayımlandı.