17 Kas 2021

Prof. Dr. İbrahim Hamdi Yasaman’ın Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi yayımlandı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Prof. Dr. İbrahim Hamdi Yasaman’ın 3 Ciltten oluşan Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.