444 5 438     info@gedik.edu.tr

3 Ara 2015

Oyunun Ötesinde: Spor Sosyolojisi Çalışmaları

Üniversitemiz öğretim üyesi İlknur Hacısoftaoğlu’nun editörlerinden biri olduğu “Oyunun Ötesinde: Spor Sosyolojisi Çalışmaları” kitapçılarda.

Editörlerinden biri öğretim üyelerimizden İlknur Hacısoftaoğlu olan “Oyunun Ötesinde: Spor Sosyolojisi Çalışmaları” kitabı Türkiye’de spor sosyolojisi alanında basılmış ilk derleme kitaptır ve spor sosyolojisindeki temel bazı metinlerle Türkiye’de yapılmış çalışmaları, kitabın anlam bütünlüğü çerçevesinde buluşturmayı amaçlamıştır. Eleştirel bir spor sosyolojisi perspektifini benimseyen kitapta bazı makaleler sporun toplumsal eşitsizlikleri nasıl yeniden ürettiğini derinlemesine analizlerle ortaya koyarken, bazı makaleler ise sporun direniş ve dönüştürme potansiyelleri üzerine bir tartışma açmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede spor sosyolojisine ilişkin temel metinler ve toplumsal cinsiyet, sınıf, taraftarlık ve futbol endüstrisi gibi konular kitapta ele alınıyor.

Oyunun Ötesinde kitabında Peter Donnelly, Nefise Bulgu, Pierre Bourdieu, Loic Wacquant, Gertrud Pfister, Betül Yarar, Kari Fasting, Nagehan Tokdoğan, İdris Akkuzu, Dağhan Irak, Ahmet Talimciler, Funda Akcan, İlknur Hacısoftaoğlu, Safter Elmas ve Zuhal Akmeşe yazılarıyla yer alıyor.

Kitabın sadece spor sosyolojisine ilgi duyan bir kısım araştırmacıyla sınırlı kalmaması, sporcuların, sosyologların ve sporu başka bir perspektiften görmek isteyen herkesin ilgisini çekmesi dileğiyle…