11 May 2021

ÖĞR. GÖR. KÜBRA KENDAL “8. ULUSLARARASI FİZYOTERAPİ KONGRESİ” İSİMLİ KONGREDE BİLİMSEL ARAŞTIRMASINI SUNDU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Kübra Kendal, bölümün diğer akademisyenleri Ar. Gör. İlkay Tuğçe Köse, Öğr. Gör. Sıla Yılmaz, Öğr. Gör. Amine Ataç, Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik ile birlikte hazırladığı “Pandemi Döneminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistem Modeline Karşı Tutumunun Değerlendirilmesi” isimli bilimsel araştırmasını poster sunum olarak “8. Uluslararası Fizyoterapi Kongresi” isimli kongrede sunmuştur.

Bildiri özeti için Tıklayınız