18 Mar 2016

Öğr. Gör. Esra Pınar Yılmaz Bilgin’in Makalesi Yayınlandı

Öğr. Gör. Esra Pınar Yılmaz Bilgin’in “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İbraname ve İş Hukuku Uygulamasında Yeri” konulu makalesi Hukuk ve Adalet Ulusal Hakemli Hukuk Dergisinde yayınlanmıştır.