7 Kas 2016

Öğr. Gör. Esra Pınar Bilgin’in Makalesi Yayınlandı

Öğr. Gör. Esra Pınar Bilgin’in Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yasalaşan “Eşit işlem ilkesi” hakkında yazmış olduğu “Anonim Ortaklıklar Hukukunda Eşit İşlem ilkesi ve İlkeye Aykırılığın Yaptırımları” isimli makalesi Hakemli Legal Yayıncılık Banka ve Finans Hukuku dergisinde yayınlanmıştır.