22 Nis 2019

Nöropsikolojide Güncel Tartışmalar Çalıştayı Düzenlendi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümümüz tarafından 19 Nisan Cuma günü ““Nöropsikolojide Güncel Tartışmalar Çalıştayı” ,

Uygulamalı psikoloji alanından profesyoneller, farklı üniversitelerin yüksek lisans programlarından gelen  öğrenciler ve Üniversitemiz Psikoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan katılımcılar ile Nişantaşı Yerleşkemizde gerçekleşti.

Çalıştay Araştırmacı Uzm. Psk. Zeynep Küçük’ün sunumuyla başladı.  Sunumda, duyusal süreçlerin algıya  dönüşme ve algı yanılsamalarının nasıl oluştuğu, beynimizin verileri alıp düzenleyen, filtreleyen ve yorumlayan mekanizmasının anlaşılması ile birlikte kendimizi ve ötekinin algı dünyasını tanımanın önemine vurgu yapıldı.

Araştırmacı Uzm. Psk.Bernis Sütçübaşı’nın sunumuyla devam eden çalıştay,  içsel ve dışsal uyaranlar sonucunda deneyimlediğimiz psikofizyolojik değişimler olan duyguların nasıl deneyimlendiği, hangi durumlarda kontrol edilebildiği ve tam o sırada beynimizde neler olup bittiğine ilişkin anlaşılmaları günlük uygulamalarıyla tartışma olanağı sundu.

Dr.Öğr.Üyesi Elif Yıldırım, sosyal beyin çalışmalarını, duygu tanıma, zihinleştirme, empati ve ahlaki yargılama gibi  becerileri sosyal biliş süreçlerini kapsayan bir içerik ile gerçekleştirdi ve bu duruma ait beyin bölgelerinin hasarlanması sonucu oluşan hastalıklardan örnekler sundu.

Uzm.Klinik Psk.Hakan Duman ise, zihinselleştirme üzerinden, sosyal biliş işlevleri ve bu işlevlerin bozulduğu klinik durumlara ilişkin uygulamalı bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın sonunda, hayatın doğal akışındaki olguların sinir sisteminin yapı ve fonksiyonları ilişkilendirebildiği, bugünkü moderne psikloji nörofizyolojinin yöntem ve bulgularına önemli ölçüde dayandığı, davranışın dayanağının merkezi sinir sistemi olduğu konularıyla ilgili noktalar öne çıkarken, “psikoloji sinir bilime ne kadar indirgenebilir?” ve “insanın sosyal ve bilişsel etkinliklerini betimleme ve açıklamada nörofizyolojik kavramlar, zihinsel kavramların yerini ne kadar alabilir?” soruları önem kazandı.