18 Kas 2020

MİMARLIK BÖLÜMÜMÜZ 50. MOBBIG (MİMARLIK OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI İLETİŞİM GRUBU) TOPLANTISINA KATILDI

Mimarlık eğitimi yapan kurumlar arasında diyalog ortamının oluşturulması ve iletişimin sağlanması için, kesintisiz olarak 25 yıldır ve yılda iki kere yapılan MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) toplantılarının 50.si İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde, 14 Kasım tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya okulumuzun mimarlık bölümünü temsilen İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem BELİR katıldı.

“Çevrimiçi eğitim” teması ile gerçekleştirilen toplantıda, mimarlık eğitiminde uzaktan eğitim süreci değerlendirilmiş, Mart 2020’den itibaren geçirilen süreç ile birlikte alınması gereken önlemler tartışılmıştır. Özellikle Tasarım Stüdyolarında, bir öğretim elemanının sorumlu olması gereken öğrenci sayıları, senkron eğitimlerinin niteliği, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine etkin dahil edilme yolları ile birlikte, mimarlık eğitiminin kalitesi ve mesleki yetkinlik konuları ele alınmıştır. Bir sonraki toplantının İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir.