3 Oca 2022

Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Eren YASAK Hazırlamış Olduğu Sunumunu “3. Toplumsal Cinsiyet Kent ve Mekan” Sempozyum’unda Gerçekleştirdi

18-19 Aralık 2021 tarihlerinde TMMOB Şehirciler Odası tarafından düzenlenen 3. Toplumsal Cinsiyet Kent ve Mekân Sempozyumu’nda Mimarlık bölümü Araştırma Görevlisi Eren Yasak, hazırlamış olduğu sunumunu Mimarlık bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Belir ile birlikte gerçekleştirmiştir.