24 Haz 2020

Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Delal Demirtaş Uşak Belediyesi’nin Düzenlemiş Olduğu Proje Yarışması’nda İkinci Oldu

*Yarışmanın adı, ‘Uşak Belediyesi, Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’dır.

Yarışmanın konusu, Uşak kentinin önemli ticaret merkezi, yaya ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu arterlerinin (sınırları halihazır haritada belirtilen), mevcut katlı otoparkının çevresindeki yollara ait kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi ve projelendirilmesidir.

Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Proje detaylarına https://www.arkitera.com/proje/2-odul-usak-belediyesi-yayalastirilan-sokaklar-mimarlik-kentsel-tasarim-fikir-proje-yarismasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.