11 May 2016

Meme Kanseri ve Erken Tanı Konferansı Düzenlendi

Prof. Dr. Sümer Deniz, Konferans’ta ilk olarak, şematik çerçevede, memenin yapısı,  bölgenin anatomisi, lenfatik dolaşımı ve önemi hakkında bilgi vermiştir. Devamla, meme muayenesinin kişinin kendisi tarafından nasıl yapıldığını, muayenede nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve erken tanıda her hastanın kendine düşen çok önemli görevlerin bulunduğunu vurgulamıştır. Bu çerçevede, kişilerin, hiç değilse banyo yaparken, ayda bir kez ayna karşısında, memelerinin tüm noktalarını ve koltuk altlarını, çok iyi bir şekilde inceleyerek, bir önceki gözlemleri ile son gözlemleri arasında bir farklılık görürlerse ve bu farklılık kalıcı ise mutlaka bu konu ile ilgili bir Doktor’a muayene olmalarında büyük yarar olduğunu ısrarla dile getirmiştir.

Konferansta, Dr. Deniz, meme kanserinin daha çok bayanlarda en sık görülen kanserlerden biri olduğunun altını çizmekle beraber, erkeklerde de meme kanserine rastlanabildiğini ifade etmiştir. Bu hususların yanısıra, memelerdeki yaşa, gebelik ve emzirme durumlarına bağlı fizyolojik değişiklikleri, meme kanserinin evrelerini, evrelere göre şematik ve gerçek görüntüleri görsel olarak yansıtmıştır. Ayrıca, meme kanseri oluşumundaki risk faktörlerini, kanserin gelişiminde etkili olan tümörün cinsi, hacmi, lenf ve damar tutulumlarının önemini, bu konuda tümöre, hastaya, tedaviye bağlı olumlu ve olumsuz noktaları ve nükste etkili hususlar ile tedavi seçeneklerini, seçeneklerde dikkat edilen hususları aktarmıştır..

Prof. Dr. Sümer Deniz, Konferans’ın devamında dinleyicilerin sorularını yanıtlamış ve Rektörümüz Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Prof. Dr. Sümer Deniz’e teşekkür ederek, “Tema Vakfı”nın doğaya katkı anlamındaki plaketini takdim etmiştir.

 

Prof. Dr. Sümer Deniz – Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden “Tıp Doktoru” olarak mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Genel Cerrahi İhtisası”nı tamamlamış ve aynı hastanede “Öğretim Görevlisi” olarak çalışmıştır.

Balıkesir Asker Hastanesi’nde askerlik görevini tamamladıktan sonra bir süre Balıkesir Devlet Hastanesi’nde, Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmış ve bu süre içinde Sağlık Bakanlığı “Araştırma – Plan – Koordinasyon Kurulu” üyesi olarak da görev yapmıştır.  Daha sonra 1000 yataklı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Şefliği ve aynı Hastanenin Baş Hekimliği görevlerini yapmıştır. 

Prof. Dr. Sümer Deniz, 1999 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve aynı Üniversitenin hastanesi olan, “Turgut Özal Tıp Merkezi”nin Baş Tabibliği görevlerini yapmış, 2004 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.

İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca Lisanlarını bilmektedir

Prof. Dr. Sümer Deniz’in muhtelif Tıp Dergilerinde 200 dolayında makalesi, Yurt içinde ve Yurt dışında çok sayıda “Bilimsel Çalışmalara” bildirili katılım, çok sayıda Doçentlik ve Klinik şefliği, Klinik Şef Yardımcılığı ve Profesörlüğe atama jürilerinde üyelik ve başkanlık görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Sümer Deniz, İzmir Meme Hastalıkları Derneği ve Ege Bölgesi Cerrahi Derneği kurucu üyesidir ve Derneğin Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Halen bu derneklerin ve İzmir Tabib Odası, Türk Cerrahi Derneği, Hepato – Pankreatiko – Bilyer, Acil Cerrahi ve Travmatoloji, Gastro – Enteroloji Derneklerinin aktif üyesidir.

Türk Tabibler Birliği, Balıkesir – Çanakkale Tabib Odası Başkanlığı ve Balıkesir Rotary Kulubü Kurucu Başkanı olarak da görev yapmıştır.

Evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır.